Vi taper medlemmer hver dag

Vi taper medlemmer hver dag
Vi er nå inne i en periode som preges av værskifte med flere symptomer på sykdom enn vanlig. Vi opplever at du som medlem respekterer våre smittevernregler og at dette blir tatt seriøst - det gjør at vi kan tilby trening i trygge omgivelser. Det at du kommer frisk på trening, vasker hender, holder avstand og sørger for vask av utstyr før- og etter trening gjør at vi kan være et trygt senter.

Økonomi og oversikt inn/ut

I august 2020 så hadde vi 50 innmeldinger og 93 utmeldinger, dette gir en negativ netto med -43 medlemmer. I september så var tapet noe mindre, da hadde vi 76 innmeldinger og 94 utmeldinger, dette gir en negativ netto med -18 medlemmer. I perioden august og september 2020 har vi tapt 61 medlemmer, tapet utgjør omlag kr. 320.000,- over 12 mnd.

Hvis graden av utmeldinger Vs innmeldinger fortsetter på lik linje som de siste to månedene vil vi om 12 mnd ha tapt 366 medlemmer. 366 medlemmer utgjør et omsetningstap på nærmere kr. 2.000.000,- over 12 mnd. Jeg vil helst ikke se for meg dette senario, men vi må være forberedt på at det kan skje. Hvis vi ikke klarer å stoppe utmeldingene er det ikke sikkert vi har et treningssenter i utgangen av 2021.

Har stor forståelse for at det finnes mange som er i en uønsket økonomisk situasjon mtp hverdagen vi lever i, og da er kanskje treningsmedlemskapet noe av det som kuttes for å spare kostnader. Har du mulighet til å beholde ditt treningsmedlemskap i tiden som kommer – så er du med på å sørge for at Avancia forblir på Skedsmokorset!

Vi jobber knallhardt, hver dag, for å sørge for at vi skal være et trygt treningssenter. Også trenger vi din hjelp for å sørge for at vi kommer oss gjennom denne tøffe perioden, dette er på ingen måte over. Vi er avhengig av ditt bidrag for å sikre overlevelse i tiden som kommer.

Gruppetime før lockdown

Gruppetimer

Vi har stor pågang på gruppetimer, noe vi synes er veldig gøy. Hverdagen vi lever i byr også på endel utfordringer når det kommer til plass på våre gruppetimer. Vi har strenge regler når det kommer til avstand og vask av utstyr på våre timer – dette for å sørge for trygg trening. Vi ber om forståelse for at det er ventelister på flere av timene, vi gjør vårt ytterste for å finne en løsning – men vi har utfordringer med å få denne kabalen til å gå opp med gitte regler for smittevern.

Bra smittevern er viktig for at vi skal kunne holde åpent. Venteliste på gruppetimer er ikke det værste som kan skje i disse tider – jeg forventer at bra smittevern og trygge rammer på treningssenteret er viktigere enn at det blir ventelister på gruppetimer. Vi må smøre oss med tålmodighet, også ber vi om forståelse for at (selv vi med så store lokaler) opplever ventelister på gruppetimer.

Høsten 2020

Vi er som sagt inne i et værskifte, tiden går mot høst og vinter. Det er vanlig at flere av oss opplever symptomer på forkjølelse, og vi må derfor be om at du er litt ekstra bevisst på om du er symptomfri før du drar på trening. Dette gjør vi for å være på den sikre siden og sørge for alle sin trygghet på trening. Du kan lese om våre regler for smittevern her.

Smittevern

Vi opplever og er glade for at alle tar smittevern på alvor, det gjør at vi fortsatt kan holde åpent og sørge for et godt treningstilbud. Rutinen for vask og renhold har kommet for å bli, og i kommende periode er vi litt ekstra bevisst på symptomer ved sykdom før vi drar på treningssenteret – dette gjør at vi kan ha en fin høst og vinter sammen.

Det er mye som ligger til rette for at vi skal ha det godt i mange år til på Avancia, nå er vi avhengig av at du som medlem beholder ditt medlemskap for å sørge for at dette blir mulig. Jeg er overbevist om at vi skal klare dette, vi må stå sammen og støtte der vi støtte kan.

Ta vare på deg selv og de rundt deg.
Vi er her for deg om du trenger en å snakke med!

Hilsen Magnus, daglig leder
#teamavancia

Daglig leder Magnus Christoffer Gundrosen, Avancia Skedsmokorset

Flere
artikler