Vilkår og regler

Våre vilkår og regler

Generelle medlemsvilkår

Sikkerhet- og trivselsregler

Sikkerhet- og trivselsregler for barnepass

Vi tilbyr barnepass på senteret. Det er viktig at du som medlem setter deg inn i sikkerhet- og trivselsregler ved vår barnepass slik at du vet hva du kan forvente og vi er sikre på at du vet hvilke regler vi har.

> Sikkerhet- og trivselsregler for barnepass finner du her.

Vilkår for personlig trening

Avancias 10 bud

I fellesskap har alle ansatte og konsulenter kommer frem til en liste med 10 bud. Listen fungerer som retningslinjer for hvordan vi skal opptre og fungere i våre roller.

> Personalet sine 10 bud, våre ufravikelige retningslinjer finner du her.

Rent senter og antidoping Norge

Vi har samarbeid med Antidoping Norge og Rent Senter. Du kan lese mer om antidoping på ​www.antidoping.no og gjennomføre e-læring på nettsiden www.rentsenter.no. Bruk senterkode RS38T som medlem hos Avancia Skedsmokorset.