Informasjon om frys av medlemskap

Kontrakten kan fryses i maksimalt 3 måneder i året uten dokumentasjon mot et vederlag på kr.199 pr. mnd. Medlemmer over 65 år kan fryse 2 mnd vederlagsfritt pr år og 3. mnd mot et vederlag på kr.199. Det fryses kun hele måneder fra dato til dato. Eventuelt bindingstid blir forlenget tilsvarende fryseperioden. Fryseperioden er bindende, men det kan trenes til en drop-in pris på kr.50 pr gang. Fryses kontrakten med dokumentasjon utsettes betaling i de gjeldende månedene. Følgende grunner gir mulighet til frys med betalingsutsettelse: Sykdom/skade, graviditet eller midlertidig utstasjonering i sammenheng med jobb/studier/militærtjeneste som er lenger unna enn 30 km fra Avancia. Frys av medlemskapet gjøres ikke med tilbakevirkende kraft, med unntak av ved alvorlig sykdom eller skade hvor medlemmet har vært ute av stand til å ta kontakt med Avancia på et tidligere tidspunkt. Innen 14 dager skal medlemmet motta en sms-/e-post- bekreftelse på at søknaden om frys er behandlet. Medlemmet er selv ansvarlig for å få skriftlig bekreftelse på søknaden om frys.

Frys-søknad som er mottatt/bekreftet av Avancia etter den 5. i mnd blir belastet inneværende mnd og justert påfølgende mnd. Dette grunnet avtalegiro og behandlingstid. 

Søknadsskjema - frys av medlemskap

Dersom du trenger å fryse ditt medlemskap kan du gjøre det her.

 • Fyll ut skjema og kryss av for ønsket alternativ.
 • Kryss av for om det gjelder ditt medlemskap, PT-kontrakten eller ditt medlemskap + din PT-kontrakten.
 • DD slash MM slash YYYY
  * Velg "fra dato" du ønsker å fryse medlemskapet. Din søknad om frys kan ikke tilbakedateres.
  * Kryss av for antall måneder du ønsker frys.
 • Skriv kort om grunnlaget for frys
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 128 MB.
  • PS: Dersom du søker om vederlagsfri frys av ditt medlemskap trenger vi dokumentasjon (lege, forsvaret, jobbreise) iht. medlemsbetingelser. Søknad om vederlagsfri frys som mangler dokumentasjon registreres automatisk til 199,-/mnd. Et skjema pr. medlem.