Informasjon om frys av medlemskap

Kontrakten kan fryses i maksimalt 3 måneder i året uten dokumentasjon mot et vederlag på kr.199 pr. mnd. Medlemmer over 65 år kan fryse 2 mnd vederlagsfritt pr år og 3. mnd mot et vederlag på kr.199. Det fryses kun hele måneder fra dato til dato. Eventuelt bindingstid blir forlenget tilsvarende fryseperioden. Fryseperioden er bindende, men det kan trenes til en drop-in pris på kr.50 pr gang. Fryses kontrakten med dokumentasjon utsettes betaling i de gjeldende månedene. Følgende grunner gir mulighet til frys med betalingsutsettelse: Sykdom/skade, graviditet eller midlertidig utstasjonering i sammenheng med jobb/studier/militærtjeneste som er lenger unna enn 30 km fra Avancia. Frys av medlemskapet gjøres ikke med tilbakevirkende kraft, med unntak av ved alvorlig sykdom eller skade hvor medlemmet har vært ute av stand til å ta kontakt med Avancia på et tidligere tidspunkt. Innen 14 dager skal medlemmet motta en sms-/e-post- bekreftelse på at søknaden om frys er behandlet. Medlemmet er selv ansvarlig for å få skriftlig bekreftelse på søknaden om frys.

Frys-søknad som er mottatt/bekreftet av Avancia etter den 5. i mnd blir belastet inneværende mnd og justert påfølgende mnd. Dette grunnet avtalegiro og behandlingstid. Pga Covid-19 så utvider vi muligheten til å fryse mer enn 3 mnd pr kalenderår for de som skulle ha behov for dette. Ved forlengelse av frys ber vi om at ny frys-søknad sendes inn.

Søknadsskjema - frys av medlemskap

Vi setter veldig pris på støtten gjennom kommende periode. Dersom du trenger å fryse ditt medlemskap kan du gjøre det her.

  • Fyll ut skjema og kryss av for ønsket alternativ.
  • Skriv inn ønsket fra-dato, velg så antall måneder i nedtrekksfeltet under.
    Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • Skriv kort om grunnlaget for frys
  • Dra og slipp filer her, eller
  • PS: Dersom du søker om vederlagsfri frys av ditt medlemskap trenger vi dokumentasjon (lege, forsvaret, jobbreise) iht. medlemsbetingelser. Søknad om vederlagsfri frys som mangler dokumentasjon registreres automatisk til 199,-/mnd.