Så lenge kan vi overlever lockdown..

Vi har gjort nødvendige grep for overlevelse. Du som medlem fortjener å vite hvordan det går.

Vi har nå fått bedre oversikt over fremtiden, og vi har gjort de nødvendige tiltakene for å overleve lengst mulig. Du som trofast medlem får nå informasjon om vår likviditet for tiden vi har i møte. Utregningen er gjort med bakgrunn i støtten vi får fra myndighetene, og hva vi selv må dekke av våre faste kostnader.

Vi var tidlig på ballen når det kom til å søke om betalingsfritak og betalingsutsettelse hos våre leverandører. Endel av våre leverandører har gått med på å gi oss betalingsutsettelse og fritak, men det er også flere som er i samme situasjon som oss og kan derfor ikke tilby betalingsutsettelse eller fritak.

Du som medlem fortjener å vite hva vi får støtte til og hvordan våre fremtidsutsikter ser ut. Her får du utregningen vedr. støtten fra staten, hva vi faktisk må betale selv og hvor lenge vi klarer å overleve lockdown.

Hvordan fastsettes kompensasjonen for bedriften:
Kompensasjonen beregnes ut fra følgende formel: Kompensasjon = Omsetningsfall i % * (uunngåelige faste kostnader-egenandel) * justeringsfaktor. Bedrifter som er pålagt stengt av staten får en justeringsfaktor lik 0,9, mens øvrige bedrifter får en justeringsfaktor lik 0,8. Enkelt forklart så får vi dekket nærmere 90% av våre faste kostnader. Vi hadde i januar 20 og februar 20 kr.1.375.867,- og kr.1.249.819,- i driftskostnader, med null-inntekt har vi en tøff tid i vente.

Med bakgrunn i prosent-støtten ville vi i utgangspunktet være nødt til å betale omlag kr.130.000,- i faste kostnader (10%). Vi har klar å få «det faste beløpet» som er igjen etter prosent-støtten til omlag kr.55.000,-. Det vi må betale fremover er rest etter prosent-støtten som er omlag kr.55.000,- + våre faste kostnader som ikke dekkes fra myndighetene.

Fortsetter etter bilde..

Så lenge kan vi overlever lockdown..

Etter trekket av faste kostnader som gikk den 20.04.20 sitter vi igjen med kr. 556.115,- som disponibel kreditt. Vi har gjort utregningen, og vi tror og håper at vi klarer å holde ut en lockdown til august 2020. Dette med bakgrunn i tiltakene vi har gjort og likviditeten vi nå har.

Hvilke kostnader dekkes av myndighetene:
– Leie av lokale
– Lys og varme
– Renovasjon
– Vann og avløp
– Leie av maskiner og inventar
– Rådgivningstjenester som regnskapstjenester
– Forsikring og avgifter på transportmidler
– Kontigenter og forsikringspremier

Vi må selv dekke alle andre kostnader som:
– Omlag 10% av kostnadene som dekkes fra staten
– Lønnskostnader
– Annen kostnad lokaler (oppussing og vedlikehold)
– Programvare og medlemssystemer
– Lisenser og reklamekostnad
– Bank- og kortgebyrer

Virke Trening og hele treningsbransjen jobber på spreng for å få på plass en plan for åpning av treningssenterne. Vi vet enda lite om når en åpning av treningssentere vil skje, vi må smøre oss med tålmodighet.. Vi er nødt til å ta alle forhåndsregler, gjøre tiltak for overlevelse og ikke minst informere deg som medlem. DET fortjener du etter all den støtten du har gitt oss.

Jeg er oppriktig stolt over hva vi har sammen på vårt kjære treningssenter, Avancia Skedsmokorset. Det vi har sammen er unikt. Jeg har bestemt meg for at dette er noe vi skal klare!!

Håper du og dine har det bra. TUSEN TAKK for støtten du gir oss.
Hvis det er noe du lurer på utover dette, så er det bare å ta kontakt med meg på magnus@avancia.no. Vi vil forløpende holde deg oppdatert på hva som skjer fremover.

Sender avgården varme klemmer fra hele Team Avancia!

Hilsen fra Magnus, daglig leder
#teamavancia

Så lenge kan vi overlever lockdown..

Vi setter veldig pris på din anmeldelse av vårt kjære treningssenter. Dette gjør vi for å sikre en best mulig start når vi får lov til å åpne igjen.

Flere
artikler