Reisevilkår

Avbestilling

Ved avbestilling etter 01.03 dager og frem til avreisetidspunktetgis gis ingen refusjon av depositum (Kr 4500,-)

Ved avbestilling før 01.03 gis 100% av depositum tilbake.
Restbetaling av tur må være betalt 2 uker før avreise

*Reise- og avbestillingsforsikring
De som deltar på denne campen er selv ansvarlige for å tegne reiseforsikring. Avbestillingsforsikring anbefales.

Full refusjon
Hvis myndighetene gir pålegg som gjør at det ikke er mulig å gjennomføre på grunn av korona eller andre restriksjoner, vil man få full refusjon av innbetalt beløp.
Avbestilling ved force majeure
Ved hendelser som krig, internasjonale bestemmelser, terrorisme, streik, innenrikspolitiske uenigheter, farlige smitsomme sykdommer eller andre omstendigheter som partene ikke råder over eller gjør det tilrådelig, ulovlig eller umulig for partene å fullføre avtalen i henhold til avtalen, kan begge parter si opp denne avtalen. Ved Force Majeure eller en hendelse som an sakkyndig i norsk eller internasjonale myndigheter bedømmes som så alvorlig at det gis rett til å avbestille reisen, har Avancia Sports Center AS og Oliva Nova uansett rett til, uavhengig av hva som angis som grunn, å ta ut et beløp som dekker de faktiske kostnader som leverandører og Avancia Sports Center AS og Oliva Nova har hatt.