Olympiske løft

Velg hva du vil trene:

Hang Power Snatch

Dette er en øvelse fra olympisk vektløfting. Med denne øvelsen trener du stort sett det som er av muskler i hele kroppen. Krever høy grad av teknikktrening for riktig utførelse.

Start trening

Squat Clean

Dette er en øvelse fra olympisk vektløfting. Med denne øvelsen trener du stort sett det som er av muskler i hele kroppen. Krever høy grad av teknikktrening for riktig utførelse.

Start trening

Split Jerk

Dette er en øvelse fra olympisk vektløfting. Med denne øvelsen trener du stort sett det som er av muskler i hele kroppen. Krever høy grad av teknikktrening for riktig utførelse.

Start trening

Snatch

Dette er en øvelse fra olympisk vektløfting. Med denne øvelsen trener du stort sett det som er av muskler i hele kroppen. Krever høy grad av teknikktrening for riktig utførelse.

Start trening

Power Snatch

Dette er en øvelse fra olympisk vektløfting. Med denne øvelsen trener du stort sett det som er av muskler i hele kroppen. Krever høy grad av teknikktrening for riktig utførelse.

Start trening

Power Clean

Dette er en øvelse fra olympisk vektløfting. Med denne øvelsen trener du stort sett det som er av muskler i hele kroppen. Krever høy grad av teknikktrening for riktig utførelse.

Start trening

Jerk

Dette er en øvelse fra olympisk vektløfting. Med denne øvelsen trener du stort sett det som er av muskler i hele kroppen. Krever høy grad av teknikktrening for riktig utførelse.

Start trening

Hang Power Snatch From Knees

Dette er en øvelse fra olympisk vektløfting. Med denne øvelsen trener du stort sett det som er av muskler i hele kroppen. Krever høy grad av teknikktrening for riktig utførelse.

Start trening

Hang Power Clean

Dette er en øvelse fra olympisk vektløfting. Med denne øvelsen trener du stort sett det som er av muskler i hele kroppen. Krever høy grad av teknikktrening for riktig utførelse.

Start trening

Hang Power Clean From Knees

Dette er en øvelse fra olympisk vektløfting. Med denne øvelsen trener du stort sett det som er av muskler i hele kroppen. Krever høy grad av teknikktrening for riktig utførelse.

Start trening