Tiltakene fortsetter; ny vurdering 5. februar

Daglig leder Magnus Christoffer Gundrosen
Vi har fått ny informasjon via hjemmesiden til Lillestrøm kommune om tiltakene som ble iverksatt den 10. november 2020. Vi ble dessverre ikke vurdert under forrige formannskapsmøte den 13. januar, nå har vi lest at tiltakene om pålagt steng av treningssentre fortsetter og at det skal være et nytt formannskapsmøte den 5. februar for å vurdere tiltakene på nytt. Vi håper på gode nyheter.

Dialogmøte med kommunen

Mandag den 25. januar skal vi i dialogmøte med kommunen for å diskutere muligheter og kriterier for å gjenåpne treningssentre. Samtidig som vi er invitert til dialogmøte får vi også beskjed fra næringssjefen i Lillestrøm kommune at det pr.t. er for tidlig å si noe om en konkret tid for gjenåpning. – Vi får håpe at vi blir hørt og at vi finner en god løsning på en trygg gjenåpning.

Fra den 15. juni til 31. oktober registrerte bransjeorganisasjonen Virke Trening 210 personer som kan ha trent på et treningssenter mens de har vært smittet med korona, dette av hele 7,6 millioner besøk. Det betyr at smittetallene inne på treningssenter var 68 pr. 100.000, i samme periode som smittetallene i Norge var på 226 pr. 100.000. Vi som bransje hadde 70-80 prosent lavere smittetallene enn resten av samfunnet. Ellers kunne også Virke rapportere at til tross for 210 smittede som kan ha trent med korona i perioden, så ble ingen andre medlemmer smittet. Eneste smittetilfeller som kan spores tilbake var på et treningssenter hvor to ansatte smittet hverandre. – Dette sammen med gode smittevernsrutiner og regler skal legges frem for å få til en snarlig og trygg gjenåpning av treningssentret.

Online portal og treningsprogram

Våre PT har laget flere treningsprogram som du kan bruke hjemme og ute, med og uten utstyr. Du kan se og laste ned treningsprogrammene ved å klikke her.

Tiltakene fortsetter; ny vurdering 5. februar

Trening med PT

Vi har lov til å tilby og gjennomføre PT 1-1 ute med våre medlemmer, og PT 1-1 inne dersom du har behov for opptrening, rehabilitering eller skal ha en kommende operasjon (medisinsk begrunnet trening). Om du har eller kan fremvise dokumentasjon fra lege, fysioterapeut e.l. kan du trene inne 1-1 med PT. Dersom det er ønskelig å trene med en PT tar du kontakt direkte med ønsket PT her.

Online medlemsportal

Online-portalen er gratis for alle medlemmer ut treningsåret 2021, dersom du ikke allerede har registrert deg kan du gjøre det ved å klikke her. I portalen finner du også en egen øvelsesbank med over 100 øvelselser for hjemmetrening. Vi håper dette kan inspirere til trening for deg og dine.

Nå håper vi virkelig på en snarlig gjenåpning. Vi vet lite om når dette vil skje, men jeg har en følelse av at det ikke er lenge igjen. Samtidig som vi er avhengig av støtte fra våre medlemmer for å overleve har vi forståelse for at det finnes flere der ute som er i en uønsket og vanskelig situasjon grunnet corona. Dersom du er en av de som er i en vanskelig økonomisk situasjon grunnet corona, så tilbyr vi deg nå å fryse ditt medlemskap med trekk den 20.02.21. ved å klikke her (frist for å registrere frys 05.02.21.). Vi håper dette er med på å gjøre din situasjon enklere, samtidig som vi håper at så mange som mulig – har mulighet til å støtte oss.

Vi håper at treningssentre blir prioritert i neste runde av tiltak for gjenåpning. Du får informasjon med en gang vi vet noe mer.

Hilsen Magnus, daglig leder
#teamavancia

Daglig leder Magnus Christoffer Gundrosen, Avancia Skedsmokorset

Flere
artikler