Bekreftet; Vi gjenåpner den 22. mai!

Da var tiden endelig her; vi får lov til å gjenåpne lørdag den 22. mai! Vi er veldig glad for at vi får lov til å gjenåpne treningsenteret vårt, samtidig som vi er litt lei oss for at vi ikke får lov til å åpne for alle våre medlemmer - det er pr nå kun tillatt med trening for kommunen sine innbyggere.

Regjeringen har varslet at Lillestrøm kommune kommer ut av den nasjonale forskriften som gjelder tom tirsdag den 25. mai. Ny lokal forskrift vil vedtas tirsdag ettermiddag i formannskapsmøte og være gjeldende fra onsdag den 26. mai. Det kan komme justeringer, men ikke ytterligere innstramminger i den lokale forskriften som gjelder fra onsdagen 26. mai, sier kommuneoverlegen.

Restriksjoner rundt å åpne for kommunes innbyggere handler om at kommunen i størst mulig grad vil begrense mobilitet, basert på ønske om å redusere smittespredning. Vi håper de åpner opp for kommunegrensen snarest – vi har dessverre over 400 medlemmer som ikke får lov til å trene.

I kommende periode er det viktig at du som medlem og ikke minst vi som endel av Team Avancia følger alle retningslinjer som blir gitt. Dette er avgjørende for at vi få lov til å holde åpent og for å sørge for at alle skal være trygge på senteret.

I dette skrivet får du viktig informasjon som du er nødt til å lese godt gjennom før din første trening. Vi har også godt med oppslag og informasjon på senteret. Gjenåpningen blir lik som i februar, men med økt fokus på kødannelser og grupperinger. Hjelp oss med å hold avstand og følg «antall i lokalet» – plakatene.

Vi gjenåpner frivekter

Studiotrening (styrke- og kondisjon):

 • 2 meters avstand når du trener i studio og går rundt, avstandsregler gjelder også om dere er i samme kohort.
 • Du skal bruke munnbind ved ankomst, i garderoben og når du forlater senteret. Det er ikke krav om munnbind når du trener og utøver aktivitet.
 • Kom frisk på trening, vask hender og host i armkroken. Vask av utstyr etter bruk, sprayflaske og klut finner du på bordet «studiotrening» ved inngangen.
 • Respekter oppmerkinger og gitt antall medlemmer i hver avdeling, antall i hvert rom står ved inngangen til hvert rom og i selve rommet.

Gruppetime før lockdown

Gruppetrening (i sal med instruktør):

 • Gruppetimer arrangeres med minst 2 meters avstand, og med god tid (pause) mellom timene for å unngå kødannelser og sørge for utlufting.
 • Gruppetimer vil også arrangeres ute fremover, på baksiden av senteret, her har vi stor plass. De samme smittevernreglene gjelder ute som inne.
 • 2 meters avstand på hele senteret, også inn og ut av salene!
 • Du skal bruke munnbind inn og ut av senteret, du skal bruke munnbind inn og ut av salen og om du oppholder deg i garderoben. Du trenger ikke bruke munnbind under time i salen (eneste unntak).
 • Kom frisk på trening, vask hender og host i armkroken. Vask av utstyr etter bruk, sprayflaske og klut finner du på bordet «gruppetrening» ved inngangen.

Bekreftet; Vi gjenåpner den 22. mai!

Personlig trening (1:1):

 • Rehabilitering og PT 1:1 holdes åpent for alle. Man trenger altså ikke å være bosatt i Lillestrøm kommune dersom man ønsker rehabilitering/ PT 1:1 og har dokumentasjon fra autorisert helsepersonell. Dersom du bor i kommunen trenger du ikke dokumentasjon for å trene med PT.
 • Timer med personlig trener (PT) holdes innendørs eller utendørs og det holdes 2 meters avstand.
 • PT bruker til enhver tid munnbind, kunde/medlem trenger ikke bruke munnbind under trening.
 • PT og kunde/medlem vasker av utstyr etter bruk.
 • Vi kommer friske på trening og følger regler og rutiner for bra smittevern.

Bekreftet; Vi gjenåpner den 22. mai!

Generelt:

 • Det er pr. nå kun tillatt å trene for personer bosatt i Lillestrøm kommune.
 • Hold 2 meters avstand på hele senteret, avstandsregler gjelder også om dere er i samme kohort.
 • Påbudt med bruk av munnbind på senteret, eneste unntak er når du trener (du trenger ikke bruke munnbind når du trener).
 • Kom frisk på trening, vask hender og host i armkroken. Vask av utstyr etter bruk.

Vi har satt en begrensning på antall i lokalet til enhver tid, det er likt antall som ved forrige gjenåpning. Vi anbefaler at du som kan trene på morgen/formiddag gjør dette, også avlaster vi trykket på kveldstid. Om vi når maksantall i lokalet vil det bli organisert kø på utsiden av senteret.

Bekreftet; Vi gjenåpner den 22. mai!

Under «mer» i ibooking-appen finner du nå en oversikt over besøk pr. tid på senteret. En treningsgjest blir regnet ut i fra tiden du som medlem piper ditt kort på inngangsporten og 90 minutter fremover. I tillegg til denne har vi fått laget en kapasitetsoversikt, denne viser kapasiteten på senteret ut i fra et snitt de siste 3 ukene. Kapasitetsoversikten kan du bruke for å se når du bør trene for å unngå kø, også ser du antall på senteret i «besøk pr. tid». Kapasitetsoversikten trenger 2 uker til for å samle nok data til å vise riktig trafikk.

Vi har 73 som maksantall i studio + deltagere på gruppetimer. Dersom du kan trene på morgen og formiddag er det anbefalt.

Frys av medlemskap

Hvis du har fryst medlemskapet og ønsker gjenåpning, sender du lise@avancia.no for å oppheve din frys. Avhengig av pågang vil det ta 1-4 dager før vi får opphevet din frys. Hvis du har fryst medlemskapet med trekk 20.05. og nå opphever frysen; vil du få sms-faktura for trening i juni.

Dersom du bor utenfor kommunegrensen og ikke får lov til å trene, tilbyr vi gratis frys så lenge tiltaket om kommunegrensen varer. Du kan fryse ditt medlemskap ved å klikke her.

Åpningstider fra 22. mai:

Mandag: 06:00-22:00
Tirsdag: 08:00-22:00
Onsdag: 06:00-22:00
Torsdag: 08:00-22:00
Fredag: 06:00-21:00
Lørdag: 09:00-18:00
Søndag: 10:00-19:00

Dusj, badstue, barnepass og frokost er stengt inntil videre. Dersom du har medlemskap som inkluderer barnepass og frokost vil du settes ned til medlemskapet Avancia Pluss som inkluderer styrke- og kondisjonstrening samt gruppetimer. Vi ber om forståelse for restriksjonene.

Det er spesielt viktig at vi alle følger gitte regler og retningslinjer, slik at vi kan forbli åpent. Sammen skal ivareta hverandre sin trygghet, samtidig som det er ekstra viktig for oss at alle har det bra.

Vi håper det er flere som har mulighet til å periodisere treningen utover dagen og uken, dette er spesielt viktig – slik at vi slipper å nekte noen inngang ved at vi når maks antall i lokalet.

Gleden er stor over at vi nå får lov til å gjenåpne! Vi sees på trening 🙂 

Hilsen Magnus, daglig leder
#teamavancia

Daglig leder Magnus Christoffer Gundrosen, Avancia Skedsmokorset

Flere
artikler